Home| 로그인| 내차관리


HOME > 회원사
상 호 (주)삼정자동차상사 소속딜러
대 표 김종호/정유길 허가번호 제 10 호 김종호/정유길   고한철   권태수   김종호   정유길   임근택  
전 화 02-2244-1181 팩 스 02-2244-1183
차량정보 성능기록부 연식(년/월) 변속기 주행거리 연료 가격 등록일자 핫마크
코란도
 02/6오토201,103Km경유상담07-17 
싼타페
O09/1오토184,541Km경유상담06-25 
엑스트렉
 04/1오토175,000Km경유상담06-20 
쏘렌토
 05/9오토179,653Km경유상담06-08 
갤로퍼 2밴
 02/7수동155,967Km경유상담05-24 
싼타페
 01/10오토198,300Km경유상담05-23 
쏘렌토 GLS
 04/9오토88,000Km경유상담05-10 
트라제xg
 01/5오토240,000Km경유상담05-09 
카니발2
 03/3오토240,000Km경유상담04-24 
카니발6밴
 01/8오토0Km휘발유상담04-18 
카니발2
 04/8오토305,000Km경유상담04-13 
스타렉스
 06/5오토300,000Km경유상담04-11 
트라제XG
 06/3오토240,000Km경유상담04-10 
체어맨
 04/7오토213,850Km경유상담03-29 
쏘렌토
 04/3수동270,000Km휘발유상담03-19 
그랜드카니발
 05/7오토359,000Km경유상담03-08 
BMW 320i
 08/6오토150,000Km휘발유상담03-08 
SM5
 02/9오토175,950Km휘발유상담03-05 
SM5
 07/12오토200,000Km휘발유상담02-13 
싼타페
 02/5오토320,000Km경유상담10-27 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |